แผนที่

 

 

ติดต่อสอบถาม :
สถานรับเลี้ยงเด็กพิชญศึกษา (พิชญศึกษาเนอสเซอรี่)
โรงเรียนพิชญศึกษา 94/1 ซ.สุขาประชาสรรค์ 3 ถ.ติวานนท์ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2583-3777-79 | 08-3060-3305
โทรสาร 0-2583-3780

Email : pichaya.admission@gmail.com
Website : www.pichayasuksanursery.com
Facebook : https://www.facebook.com/Pichayasuksa/