ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุนงนาท สูตะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน รับรางวัล"ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น" โดย จ.นนทบุรี และ รางวัล "100ปี ครูดีศรีเอกชน ประจำปี2561 ระดับเพชร" โดยสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน เนื่องในโอกาสวันครู 16 ม.ค.61

  • Posted on: 19 January 2018
  • By: kruton